Davis Counselor

 

Voor kinderen en volwassenen met:

  • dyslexie
  • dyscalculie
  • dyspraxie
  • dysorthografie
  • ADHD
  • ..........

 Via een individuele, persoonsgerichte counseling, komt een veranderingsproces op gang.  Je wordt je bewust van je eigen manier van denken, leren, reageren en handelen.  Via deze bewustwording wordt ingespeeld op de oorzaak van de leerstoornis.

 

Klei wordt hierbij gebruikt als hulpmiddel.  Als resultaat van de verkregen inzichten en het benutten van het beeldende vermogen d.m.v. klei zullen de dyslectische symptomen in geringere mate optreden. 

Focus ligt ook op het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.  Door de ervaringen tijdens de counseling, wordt het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde hersteld.  Tevens krijg je het 'gereedschap' om zelf op zelfstandige basis verder te gaan.

 

In een intakegesprek van ongeveer 1,5 uur wordt gekeken of je baat hebt bij deze aanpak.  De duur en het programma wordt met jou besproken en is dus verschillend van individu tot individu.

 

Dit aanbod wordt vanuit de locatie Antwerpen (Berchem) gegeven.