Luc Claes

contextueel gezinstherapeut

Luc heeft reeds meer dan 25 jaar ervaring in de hulpverlening waarvan meer dan tien jaar in een voorziening voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen.   Doorheen de jaren volgde hij bovenop zijn bachelor orthopedagogie tal van andere opleidingen om zijn expertise te vergroten (bv. Rond ADHD, ASS, drugpreventie, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen, trauma, talenten, hypnose, Geweldloos verzet en verbindend gezag, …).  


Luc heeft tevens een grote affiniteit in het werken met kinderen en jongeren met een mentale beperking.  Van 2004 tot 2006 volgde hij een opleiding kinder- en jeugdtherapie aan het IMP te Mechelen.  Vanuit deze opleiding zette hij in 2007 zijn eerste stappen in het therapeutisch werk. Aanvullend volgde hij de vierjarige opleiding contextuele therapie bij Leren over Leven.  Sinds 2015 nam hij de stap om zich volledig op het gezinstherapeutisch werk te richten en als medebestuurder zijn schouders te zetten onder het opleidingsinstituut Leren over Leven, leerschool voor contextuele hulpverlening.

 

In het werken met mensen en families tracht hij hen tot bij hun innerlijke beleving en kracht te brengen.  Via gesprek, spel en creativiteit gaan we samen op weg om te ontdekken en leren aanvaarden van wie je bent en welke weg je te gaan hebt.