Kalender contextueel systemisch vormingsaanbod:

Voortaan kan u het vormingsaanbod raadplegen via www.academiecontextueelwerk.be

 
- wil je graag kennismaken met het boeiend contextuele gedachtegoed?
Dan is de driedaagse introductie contextuele hulpverlening de perfecte opstap

- kies één van de boeiende themagerichte contextuele workshops

- wil je een doorgedreven opleiding?
dan is de driejarige postgraduaat contextuele systemische counselingopleiding perfect.

Raadpleeg het totale aanbod: klik hier.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anderskan - Conthera was aanwezig op het internationaal contextueel congres te Californië


Van 25 tot 27 mei was er het ICCT2023 te Californië (L.A.).
Wat een mooie editie waar zowel Paul Heyndrickx als Luc Claes mochten spreken.
Boeiende inzichten en vooral mooie verbindende ontmoetingen en verhalen brachten we mee huiswaarts.  
Paul mocht tevens een award in ontvangst nemen.  Hoe knap!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contextueel systemisch aanbod Anderskan - Conthera


'Alle werkelijke leven is ontmoeting,' schreef Martin Buber.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de helende krachten in de psychotherapie en psychosociale hulpverlening niet zozeer uit de gehanteerde methodieken en theorieën te vinden zijn.  De helende en en helpende krachten in psychische hulpverlening zijn te vinden buiten de spreekkamer en in de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener. 
Daar dienen we op in te zetten.

Ivan Böszörményi-Nagy en de mensen met wie hij samen werkte ontwikkelden in de tweede helft van de vorige eeuw de contextuele benadering.  De ervaring leerde dat mensen er beter van worden wanneer zij ervaren van waarde en betekenis te zijn voor de mensen met wie zij door het leven zijn verbonden.  Contextuele hulpverlening en therapie zet daarop in. Zo komen mensen op verhaal in de dialoog.

Samen met Conthera slaan we de handen in elkaar om dit waardevolle gedachtegoed uit te dragen.  Het is een must voor elke hulp- en/of zorgverlener om hierin geïnspireerd, gevormd of opgeleid te worden.  

Als Anderskan-Conthera vormen we een, door de BVRGS erkend, opleidingsinstituut.
We organiseren:
- inspiratiedagen
- introductiecursussen
- thematische vormingsdagen
- erkende vervolgsupervisie
- tweejarige systemisch contextuele counselingopleiding

We bieden onze vormingen aan vanuit Antwerpen (Wijnegem) en Tielt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het handboek contextuele hulpverlening wil het contextuele gedachtegoed toegankelijk maken, zonder afbreuk te doen aan de rijkdom en complexiteit ervan.  Het handboek plaatst deze benadering in de huidige tijd en toetst ze aan de hedendaagse inzichten in de psychische en psychosociale hulpverlening.


De auteurs beschrijven stap voor stap en zo concreet mogelijk het verloop van een contextueel proces aan de hand van een bekend fasenmodel.  De basishouding en interventie-technieken worden concreet beschreven en geïllustreerd met verhalen uit de praktijk van de psychotherapie en psychosociale hulpverlening.

klik hier voor meer info en bestellen